Voor startende leraren

Startende docenten vormen een steeds groter deel van het docententeam. Het is fijn dat steeds meer mensen kiezen voor het onderwijs, maar het is ook heel belangrijk deze starters goed te begeleiden om de kans te vergroten dat zij ook in het onderwijs blijven werken.

Mijn missie is dan ook:

De beste begeleiding voor startende leraren en zij-instromers in heel Nederland en België.

Het afgelopen jaar heb ik veel onderzoek gedaan naar de starten in het onderwijs en hoe de begeleiding voor startende leraren eruit zou moeten zien. Deze kennis en inzichten heb ik verwerkt in een aanbod voor scholen en startende leraren.

Coaching

Iedere leraar, starter of niet, komt weleens op een punt waarop hij of zij niet zo goed meer weet wat te doen. Doorgaan met lesgeven of niet? Te vaak kiezen leraren dan voor het verlaten van het onderwijs, wat in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt voor grote problemen kan zorgen.

Heel vaak blijkt dat de problemen die leraren ervaren relatief makkelijk op te lossen zijn. Door middel van coaching, binnen en buiten het klaslokaal, kom ik snel tot de kern van het probleem en lukt het vaak om dit probleem aan te pakken. Door middel van praktische handvatten en tips die makkelijk toe te passen zijn tijdens de les, maken we grote stappen en vergroten we de kans dat leraren ervoor kiezen om in het onderwijs te blijven.

Trainingen

Trainingen zijn een effectieve manier om een grotere groep leraren in een keer verder te helpen in hun ontwikkelingsproces. Dit kan natuurlijk een groep startende leraren zijn, maar het kan ook een team of sectie zijn of een groep leraren die tegen min of meer dezelfde problemen aanlopen of dezelfde ontwikkelingsinteresse hebben.

Trainingen kunnen op locatie plaatsvinden en online gegeven worden. Afhankelijk van het leerdoel kunnen er een of meerdere trainingen worden gegeven over onderwerpen als klassenmanagement, didactiek, lesopbouw, motivatie(problemen) en activerende werkvormen. Zelf een idee of wens? Neem vrijblijvend contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden!

Voor scholen

Startende leraren en zij-instromers vormen een steeds groter deel van het lerarenteam. Het is fijn dat steeds meer mensen kiezen voor het onderwijs, maar het vraagt ook veel tijd en energie vanuit de school. Goede begeleiding is voor deze groep essentieel en vergroot de kans dat startende leraren in het onderwijs werkzaam blijven. 

Goede begeleiding begint bij de erkenning dat startende leraren en zij-instromers andere behoeften hebben op het gebied van begeleiding en dat maatwerk en autonomie belangrijke kenmerken zijn van een goed begeleidingsprogramma.

Met Docentenleven bied ik verschillende opties om scholen te helpen bij deze begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een nieuw begeleidingsprogramma voor startende leraren en zij-instromers of het adviseren over aanpassingen van reeds bestaande begeleidingsprogramma’s

Goede begeleiding valt of staat met goed opgeleide coaches die in staat zijn om naar hun coachee te kijken én te luisteren en op basis hiervan de juiste hulp in de juiste vorm kunnen aanbieden. Ook hiervoor geldt dat maatwerk en autonomie van groot belang zijn, zodat startende leraren en zij-instromers kunnen groeien tot de leraar die zij zijn. Onze Train de trainer programma’s zijn hier speciaal voor ontwikkeld.

Begeleidingsprogramma's

Uit onderzoek blijkt dat startende leraren belang hebben bij een goed opgezet begeleidingsprogramma. Idealiter beslaat zo’n programma drie jaar, waarbij je van het aan de hand nemen van de startende leraar toewerkt naar het zelfstandig werken van de startende leraar. Daartussen zitten veel fases die doorlopen moeten worden. Echter, niet door iedereen.

Begeleiding is maatwerk en kan nu eenmaal niet volledig in een vat worden gegoten. Het is goed om onderwerpen aan te bieden, maar de startende leraar zelf moet de gelegenheid krijgen om aan te geven waar de echte groei te behalen is en hoe hij/zij denkt hier invulling aan te kunnen geven (autonomie) onder begeleiding van een coach (liefst een ervaren leraar). 

Dit zijn zomaar wat punten waaruit een goed begeleidingsprogramma moet voldoen en ik help jullie als school graag op weg bij het ontwikkelen van zo’n programma. We hebben hierbij niet alleen oog voor de inhoud, de mogelijkheden tot maatwerk en de mogelijkheden tot autonomie, we gaan ook aandacht besteden aan het opbouwen en opleiden van een groep coaches en het ontwikkelen van materiaal dat ieder jaar weer opnieuw kan worden ingezet.

Interesse? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Train de trainer

Staat het fundament van jullie begeleidingsprogramma al, maar zijn jullie op zoek naar de juiste manier van begeleiden van startende leraren en zij-intromers?

Mijn ervaring is dat een ‘one size fit all houding’ in dit geval niet goed werkt en dat het ook niet wenselijk is om te veel van de eigen ideeën en werkwijzen op de startende leraren te projecteren.

Het is veel waardevoller om te kijken en luisteren naar de startede leraren en zij-instromers en samen te ontdekken welke normen en waarden men belangrijk vindt én waar de meeste groei te behalen is. 

Leraren die zoveel mogelijk bij zichzelf kunnen blijven tijdens hun werk voor de klas, houden het namelijk veel langer vol dan leraren die geleerd hebben om les te geven ‘zoals een ander het doet’.

Voor begeleiders kan het soms lastig zijn om echt als coach naast iemand te staan. Je ziet dingen gebeuren en hebt voor jezelf een manier gevonden om hiermee om te gaan. Om juist dan de startende leraar te coachen naar een manier die bij hem/haar past is dan een uitdaging. Het is veel makkelijker om te zeggen ‘je moet het zo aanpakken!’. 

Ik leer jullie heel graag om die meer coachende houding aan te nemen! Meer weten? Neem gerust contact op!