Vier tips om de motivatie te verhogen bij je leerlingen

Motivatie wordt door veel (startende) leraren gezien als een van de moeilijkste onderdelen van het leraarschap. Motivatie wordt ervaren als iets ongrijpbaars en is voor iedereen anders. Sommige mensen kunnen zichzelf enorm motiveren om een bepaald doel te behalen (intrinsieke motivatie), terwijl anderen het nodig hebben om door ‘iets’ gemotiveerd te raken (extrinsieke motivatie). Intrinsiek…

Trainingen

Met Docentenleven geef ik al geruime tijd trainingen aan lerarenteams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Op interactieve en praktische wijze probeer ik een lerarenteam te enthousiasmeren en het liefst ook zelf aan het werk te zetten. Het mooiste is het als leraren mijn training verlaten met nieuwe energie, een (zelf ontwikkelde) kant-en-klare les of werkvorm.