Gisteren maakte ik met mijn havo 2 klas een memoryspel van de lesstof rondom beeldspraak. Ik had een blokuur om dit onderdeel te bespreken en iedereen die mij een beetje kent weet dat ik niet houd van het standaard uitleggen, opdrachten maken en opdrachten nakijken (en dan weer opnieuw). Een deel van de lesstof was al bekend en dus herhaling, maar er was ook nieuwe lesstof. Tijdens een eerdere les had ik het begrip beeldspraak uitgelegd en daarbij een sketch van Arjen Lubach laten zien over metaforen. Zo ging de lesstof al een beetje leven en konden we tegelijkertijd ook een beetje lachen. Deze les begon ik met een korte uitleg van de nieuwe lesstof en daarna gingen we aan de slag met het maken van het memoryspel.

Hoe werkt het?

Bij memory zoek je normaal gesproken naar twee dezelfde plaatjes. In dit geval ging het erom dat de leerlingen de drie stijlfiguren die we besproken hadden op een van de kaartjes zouden zetten. Op het andere kaartje moesten ze een zin schrijven om als voorbeeld van een stijlfiguur te dienen. Dus: een leerling krijgt twee kaartjes om te vullen. Op het ene kaartje staat ‘vergelijking’ op het andere kaartje staat ‘Die man is zo trots als een pauw.’ Wanneer we het spel zouden spelen gaan leerlingen bij het omdraaien van het kaartje ‘vergelijking’ dus op zoek naar een kaartje met een zin die een vergelijking aanduidt. Draaien ze het kaartje ‘Die man is zo trots als een pauw’ om, dan moeten ze dus weten dat dit een vergelijking is en op zoek gaan naar een kaartje met ‘vergelijking’ erop.

Waarom een memoryspel?

Deze werkvorm is om twee redenen leerzaam. Om te beginnen dwing ik de leerlingen op deze manier om op een andere manier naar de lesstof te kijken. Ze krijgen niet, zoals in de opdrachten in het boek, een lijst met zinnen waarvan zij moeten aangeven of het een vergelijking, personificatie of een metafoor is. Nee, ze moeten zelf na gaan denken. Je hebt een vergelijking, bedenk hierbij een zin die een vergelijking is (en dit dus ook voor de metafoor en de personificatie). Dit is een hele andere manier van met de stof werken en leverde nogal wat vragen op. Hierdoor begonnen de leerlingen ook echt inhoudelijke vragen te stellen: ‘maar mevrouw, hoe weet ik nou het verschil tussen een vergelijking en een metafoor?’. Dit is precies wat ik wil, want zo kan ik soms klassikaal, soms met een groepje, nog eens ingaan op die specifieke regels.

De lesstof wordt op deze manier anders benaderd en vaker besproken. Omdat de opdracht aantrekkelijk is (we gaan het spel ook nog een keer spelen), zijn de leerlingen ook gemotiveerd om de opdracht goed af te ronden. Andere leerlingen kunnen hun gemaakte kaartjes namelijk ook zien, dus dan wil je wel graag de regels op de juiste manier toepassen.

Het spel spelen

Ten tweede is het een leerzame opdracht, omdat we het spel ook gaan spelen. En dan komt het er dus (weer) op neer dat leerlingen weten wat precies de regels zijn rondom de drie verschillende stijlfiguren. Ze kunnen een kaartje met een zin omdraaien en moeten dan op zoek naar een kaartje met het juiste stijlfiguur. Maar ze kunnen ook een stijlfiguur omdraaien en dan op zoek moeten naar een zin die hierbij past. Het is dan van belang dat ze de stof beheersen. Doen ze dit niet, dan kunnen ze in hun groepje in gesprek gaan met elkaar over wat nu juist is. Ook dit soort gesprekken is zeer leerzaam en zorgt ervoor dat je de lesstof beter wordt opgenomen in het lange termijn geheugen. Dit principe geldt natuurlijk voor bijna alle vakken met begrippen en/of leerwoorden en -zinnen en is daarom ook inzetbaar voor bijna alle vakken.

Opeens weet je het…

Je wordt leraar! Dit boek schreef ik om een eerlijk beeld te schetsen van werken in het onderwijs, zodat iedereen die overweegt over te stappen dit ook doet met de juiste informatie en kennis in het achterhoofd. Het is echt een praktische leidraad om jezelf te dirigeren naar een omscholingstraject dat zo goed mogelijk bij jou past en loodst je daarnaast met praktische tips door die eerste spannende lessen heen.

Je kunt ook met mijn om de (virtuele) tafel en een studiekeuzetraject aangaan. We gaan dan samen op zoek naar de antwoorden op alle vragen die ik je wil stellen voordat je een definitief besluit neemt. Op zoek naar een traject dat bij jou past en de kans van slagen daardoor ook zo groot mogelijk maakt. Wil je daarover meer lezen? Klik dan hier!

Bent u op zoek naar betere begeleiding voor startende (of ervaren) leraren? Ik denk graag mee met het ontwikkelen van een begeleidingstraject dat past binnen uw school. Ook coach ik individuele leraren of groepen startende leraren, zowel online als in de klas en geef ik trainingen over onder meer klassenmanagement, motivatie en lesopbouw. Meer hierover vindt u hier of vertel ik graag tijdens een (online) kennismakingsgesprek.