Burgerschap is een vak dat binnen alle typen onderwijs, maar met name in het MBO, in toenemende mate een belangrijke rol speelt. Codename Future is een uitgeverij die zich specialiseert in lesmethoden voor het MBO en heeft onlangs een methode op de markt gebracht om burgerschap op een activerende manier te onderwijzen.

Praktisch

Met hun methode ‘De maatschappij dat ben jij’ zet Codename Future jongeren aan het denken. Het is een lesboek waarin opdrachten kunnen worden gemaakt. Dat is, naar mijn mening, praktisch. Geen losse schriften of blaadjes. Maar zowel de theorie als de gemaakte opdrachten in een boek.

Kritisch denken en durven spreken.

De methode zet jongeren aan tot denken, sterker nog, kritisch denken wordt ontwikkeld en gestimuleerd. Daarnaast wil het boek jongeren helpen om zich te durven uitspreken. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren in de klas. Met respect voor elkaar.

Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet en ook schuwt de methode het gebruik van ICT en online tools niet.

Interactief

Hoewel het hier een boek betreft, met informatie en invuloefeningen, ben ik zelf heel enthousiast over de manier waarop ICT en tools zijn verwerkt in deze methode. Je hebt geen speciaal account nodig waar je filmpjes of ander materiaal vindt. Het boek staat vol met QR codes. En zodra je je telefoon erboven houdt, openen de extra’s direct! Denk aan YouTube filmpjes met extra uitleg of Kahootquizen om de stof direct te toetsen.

Evaluatie en inzicht

Maar er is meer! Iets waar ik zelf heel blij van word is studenten de gelegenheid geven om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces. Even stilstaan bij de dingen die je geleerd hebt en nadenken over wat je nog moet leren en op welke manier je dit kunt doen.

De methode voorziet hierin door regelmatig op verschillende momenten in het boek een reflectieformulier in te voegen. Of door de student een beoordeling in te laten vullen over de mate de mate waarin hij of zij de stof heeft begrepen.

Uiterlijk

De methode zet kleur in ter verduidelijking. Zo heeft Ieder hoofdstuk een eigen kleur. Dat geeft overzicht. Wat ik zelf heel prettig vind is het papier. Het papier is iets korrelig en niet glad en glanzend. Omdat het boek bedoeld is om in te schrijven, is dat prettig. Het nodigt uit dit ook te doen.

De foto’s die gebruikt worden zijn eigentijds, zodat studenten zich ook herkennen in de mensen op de foto. Daarnaast worden dus filmpjes gebruikt, welke ook allemaal recent lijken te zijn. Het geheel oogt fris en van deze tijd. Het sluit goed aan op de belevingswereld van jongeren.

Kant-en-klare digibordlessen

Hoewel studenten geen ingewikkelde accounts nodig hebben, heeft Codename Future wel aan de docent gedacht! Zo is er een hele ‘achter de schermen’ ruimte, waar jij allerlei extra’s vindt, waaronder uitgewerkte lessen en handleidingen. De TeacherTools genoemd.

Meer dan burgerschap

Codename Future heeft, naast de methode voor burgerschap, een methode voor loopbaanbegeleiding. Deze methode bestaat uit twee boeken: ‘Werken aan je toekomst’ en ‘Ondernemend gedrag’. Ook deze boeken zijn eigentijds, interactief en prettig in gebruik, net als het boek voor burgerschap.

Conclusie

Kijkend naar de volledige serie die Codename Future heeft ontwikkeld, moet ik zeggen dat zij erin geslaagd zijn om een hele toffe methode neer te zetten die jongeren zal aanspreken. De kracht van deze methode zit in de combinatie van ICT en een papieren boek. Door te werken met QR codes die de studenten vervolgens naar allerlei extra lesmateriaal verwijzen, trekken zij de studenten de stof in. Er zijn veel voorbeelden, filmpjes en tests beschikbaar en het is mogelijk om kritisch naar jezelf te kijken door middel van reflectie. Zo heb je een goed beeld van waar je staat en wat je nog moet doen om de stof te beheersen.

Winnen!

Wil jij een exemplaar van Codename Future winnen? Dat kan! Kijk op Facebook of Instagram om te zien wat je moet doen.